Zdanění mzdy

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Rádi bychom Vás upozornili, že námi uváděné mzdy jsou vždy hrubé! Budete-li mít s námi uzavřenu pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, a Vaše mzda (odměna) od 1.1.2023 dosáhne částky 4.000 Kč za měsíc, bude z Vaší mzdy, popř. odměny, sraženo zdravotní a sociální pojištění ve výši 11%.

DAŇ Z PŘÍJMU

Dále Váš příjem podléhá dani z příjmů, která v současné době činí 15%. Svou daňovou povinnost můžete optimalizovat pomocí slev na dani, které máte možnost uplatnit jen v případě, že u nás podepíšete prohlášení k dani z příjmů. U příležitostných brigád tak slevy na dani obvykle pokryjí vlastní daňovou povinnost.

UPOZORNĚNÍ na doplatek zdravotního pojištění u OSVČ a OBZP

Patříte-li do kategorie OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), popř. jste OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů), a Vaše odměna od 1.1.2023 přesáhne částku 3.999 Kč, jsme povinni zajistit, že v daném měsíci bude odvedeno zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Částka minimálního pojistného se vždy odvíjí od aktuálně platné minimální mzdy. V praxi to znamená, že Vám srazíme také pojistné z rozdílu mezi Vaší skutečně zúčtovanou mzdou a platnou minimální mzdou.

Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 17.300 Kč, což se promítne i do minima zdravotního pojištění, které se tak zvýší na 2.336 Kč měsíčně.

Platbu minima zdravotního pojištění řešíme takto:

 • pokud máte souběžného zaměstnavatele, doložíte nám jeho potvrzení o srážce zdravotního pojištění alespoň v minimální výši, nebo
 • doplatek do minima zdravotního pojištění provedeme my jako váš zaměstnavatel srážkou ze mzdy (tento způsob obvykle volí většina našich pracovníků).

V této souvislosti upozorňujeme, že každý měsíc je nutné při zúčtování mzdy doložit skutečnost, zda jste osobou, za kterou platí minimum zdravotního pojištění stát, přičemž potvrzení o studiu nesmí být starší 30ti dnů a musí být vystaveno na aktuální semestr či školní rok. Potvrzení o evidenci na úřadu práce, popř. potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku, je nutné dokládat každý měsíc, kdy Vaše odměna dosáhne částky 4.000 Kč. Potvrzení o pobírání starobního důchodu dokládáte pouze jednou, poprvé v měsíci, kdy Vaše odměna dosáhne částky 4.000 Kč. 

Kontaktní adresa

 • Agentura PERSEA, spol. s r. o.
Všechny kontakty

Zákaznický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 16.00 hod.
 • info@persea.cz
 • Mobil: 603 804 573

Brigádnický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 16.00 hod.
 • persea@persea.cz
 • Mobil: 603 804 573