Zapůjčení pracovníka (dočasné přidělení zaměstnance)

V případě, že se rozhodnete pro zapůjčení pracovníka (zákoník práce používá termín - dočasné přidělení zaměstnance), je brigádník naším zaměstnancem a Agentura PERSEA® na sebe bere veškeré administrativní povinnosti, ať už se jedná o sepsání pracovní smlouvy, pojištění nebo o výplatu mzdy pracovníkovi. Vy, tedy náš zákazník, brigádníkům pouze ukládáte pracovní úkoly, řídíte a kontrolujete jejich práci, zajišťujete bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vše ostatní je již na nás.

Průběh spolupráce

Ihned po schválení cenových podmínek zahájíme výběr pracovníků. Chcete-li si sami vybrat pracovníka z více uchazečů, sjednáme Vám podle Vašich časových možností osobní pohovory s vhodnými kandidáty. Pokud výběr pracovníků necháte zcela na nás, nastoupí v určeném termínu a čase přímo na pracoviště. Každý náš brigádník je vybaven pracovní kartou, na kterou mu Váš odpovědný pracovník eviduje počet odpracovaných hodin. Svým podpisem a razítkem společnosti dává tento pracovník souhlas k proplacení potvrzených hodin brigádníkovi a k následné fakturaci Vaší společnosti. Fakturu se splatností 10 dnů obdržíte nejpozději do patnáctého dne po skončení kalendářního měsíce.

Kolik vás to bude stát?

Naše ceny jsou plně transparentní a hlavním faktorem, který ovlivňuje výslednou fakturační sazbu, je hrubá mzda pracovníka. V této souvislosti je potřeba připomenout, že stávající zákoník práce nám umožňuje zaměstnat brigádníky jen na základě pracovněprávních vztahů, které zakládají povinnost odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Výsledná fakturační sazba se skládá z těchto položek:

 • hrubá mzda pracovníka
 • pojistné odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 34%,
 • přiměřená odměna agentury

Následující tabulka zachycuje některé naše fakturační sazby v závislosti na hrubé mzdě pracovníka. To, pro kterou z nabízených sazeb se rozhodnete, je zejména na Vašem uvážení. Pokud si však nebudete jisti svým výběrem, rádi Vám doporučíme nejvhodnější sazbu s ohledem na aktuální situaci na trhu práce.

Hodinová mzda brigádníka Zákonné pojistné Agenturní odměna  
100 Kč 34 Kč 23 - 30 Kč  
110 Kč 38 Kč 23 - 30 Kč  
120 Kč 41 Kč 23 - 30 Kč  
130 Kč 45 Kč 23 - 30 Kč  
140 Kč 48 Kč 23 - 30 Kč  

Vaše fakturační sazba je tedy součtem hodinové odměny brigádníka, adekvátních zákonných odvodů a agenturní provize. Sazba je uváděna bez DPH, která je účtována v zákonem dané výši.

Agenturní provize v sobě zahrnuje zejména náklady na samotný výběr pracovníka, mzdovou a personální evidenci, pojištění proti případné škodě způsobené na Vašem majetku, zákonné pojištění pro případ úrazu nebo nemoci z povolání, zákonné pojištění úpadku a samozřejmě přiměřený zisk agentury.

Konkrétní výše agenturní provize je závislá na objemu Vaší měsíční objednávky. S rostoucím počtem vyúčtovaných hodin naše provize samozřejmě klesá. Bližší informace o podmínkách první spolupráce Vám rádi sdělíme telefonicky.

Výhody zapůjčení pracovníka

 • Úspora vašeho času – veškerou personální a mzdovou agendu řeší naše agentura (od samotného výběru pracovníků, sepsání smlouvy, přihlášení k pojištění, přes umístnění na Vámi objednané směny, zúčtování a výplatu mzdy, zákonné odvody až po roční zúčtování daně a  splnění všech uzávěrkových povinností po skončení roku). 
 • Garance rychlé výměny pracovníka – v případě, že nebudete s pracovníkem spokojeni, okamžitě jej odvoláme a zajistíme v dohodnutém termínu náhradu.
 • Pojištění – případné škody na Vašem majetku jsou pojištěny u České pojišťovny, a to do výše 5 mil. Kč. Navíc jsou všichni naši pracovníci pojištěni pro případ úrazu a nemoci z povolání.
 • Flexibilita – počty brigádníků samozřejmě nemusí být pevné, lze je průběžně upravovat a měnit dle Vašich aktuálních potřeb.
 • Prověřený brigádník – upřednostňujeme brigádníky, které jsme již otestovali prací u některého našeho klienta. Díky tomu snížíme pravděpodobnost, že s naším pracovníkem nebudete spokojeni.

Kontaktní adresa

 • Agentura PERSEA, spol. s r. o.
 • Velflíkova 6, 160 00 Praha 6
Všechny kontakty

Zákaznický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 17.00 hod.
 • info@persea.cz
 • Mobil: 603 873 271

Brigádnický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 17.00 hod.
  Výplatní hodiny: 10.00 hod. - 12.00 hod.
 • persea@persea.cz
 • Mobil: 603 804 573