Legislativa

Agenturní zaměstnávání upravuje zákon o zaměstnanosti, v návaznosti na zákoník práce. Zajímá-li Vás tato oblast, nahlédněte do hlavy IV, § 58 a násl. zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zákoník práce pak specifikuje dočasné přidělení v hlavě V, konkrétně v § 307a – 309.

Agenturní zaměstnávání je ve své podstatě pronájem lidské síly. Jedná se tedy o trojstranný vztah mezi agenturou, zaměstnancem a uživatelem (tj. Vámi), který má svá specifika. Vychází z definice závislé práce, jakožto práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji vykonává osobně. Je vykonávána za mzdu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele.

Je-li závislá práce vykonávána v jiném než pracovněprávním vztahu, signalizuje to obvykle nelegální práci, úniky v oblastí daní a zejména pojistného. Zaměstnanci jsou pak často v nevýhodném postavení, zejména ve vztahu k případné škodě, úrazu i výši odměny.

Bohužel často bývá agenturní zaměstnávání zakrýváno tzv. outsourcingem. Ten je vždy chápan jako dílčí dodávka, kterou dodavatel provádí vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Nikdy tedy nesmí jít o zastřené zaměstnávání - o pouhé dodání pracovní síly, kdy činnost dodaných pracovníků je ve skutečnosti řízena Vašimi zaměstnanci, a za výsledky jejich práce je odpovědna Vaše společnosti.

Činnost agentury práce může být vykonávána jen na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ověřit zda má agentura aktuálně platné povolení je snadné – učinit tak můžete přímo na webu MPSV ČR zde. Každá agentura práce, která nabízí zapůjčení pracovníků, musí být pojištěna rovněž pro případ svého úpadku.

Vaše případné dotazy Vám samozřejmě rádi zodpovíme osobně či telefonicky. Navštívit můžete také stránku Asociace pracovních agentur, která se snaží řešit problematiku agenturního zaměstnávání v širším kontextu.

Kontaktní adresa

 • Agentura PERSEA, spol. s r. o.
Všechny kontakty

Zákaznický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 16.00 hod.
 • info@persea.cz
 • Mobil: 603 804 573

Brigádnický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 16.00 hod.
 • persea@persea.cz
 • Mobil: 603 804 573