Testování agenturních zaměstnanců

Zveřejněno: 3. 3. 2021

Jak jste jistě zaznamenali v médiích, Vláda ČR nařídila povinné testování zaměstnanců ve větších společnostech. Je potřeba co nejvíce testovat a trasovat nakažené - a tím, že budete vědět, jak jste na tom právě Vy, ochráníte lépe své nejbližší. Toto testování se od 8. března 2021 týká také brigádníků AGENTURY PERSEA.

S ohledem na celkovou situaci v České republice apeluji na Vaši zodpovědnost a vyzývám Vás, abyste pravidelně postoupili preventivní test. Využijte k testování sít POC antigenních center, v níž je vyšetření ZDARMA a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Případný pozitivní výsledek je přímo zaznamenán do informačního systému infekčních nemocí, proto lze každou pozitivní osobu bezodkladně izolovat a trasovat. 

Mimořádné opatření Vám nařizuje nechat se testovat min. 1x týdně - samozřejmě pouze v případě, že pro nás pracujete! Výjimkou jsou pouze následující situace: 

 • prodělal(a) jste onemocnění Covid a nevykazujete příznaky nemoci, od data laboratorního testu neuplynulo více než 90 dnů a tuto skutečnost doložíte lékařskou zprávou (musíte ji mít vždy u sebe na pracovišti);
 • pracujete na dálku (home office) – což není Váš případ.

Testování se Vás týká, máte-li sjednánu jakoukoliv brigádu od 15. března 2021. Mějte prosím na paměti, že antigenní centra mohou být (a zřejmě i budou) přetížena, proto je nezbytné objednat se k testu minimálně s týdenním předstihem.

Antigenní testování je skutečně bezbolestné, rychlé a bez problémů jej zvládají i děti. Vždy dostanete potvrzení o výsledku testu, který musíte před nástupem na svou první směnu v týdnu předložit (postačí e-mailem, originál nám předáte nejpozději při výplatě). Z dokumentu musí být vždy patrné Vaše jméno, datum narození, datum provedení testu a jeho výsledek.

Test platí 7 dní od jeho provedení! A POZOR! Počítá se i den jeho provedení! Vždy si tedy hlídejte jeho platnost! Na pracoviště budete vpuštěni jen za předpokladu, že Váš test bude negativní, a tuto skutečnost budete muset doložit (mějte jej proto vždy u sebe na každé směně).

Vyjde-li Vám test pozitivně, IHNED nás, prosím, informujte telefonicky, popř. e-mailem na persea@persea.cz

Protože často pracujete ve společnostech, které testují samy, je potřeba přizpůsobit se pravidlům Vašeho pracoviště. A i když nerada, musím také upozornit na fakt, že pokud se povinnému testu nepodrobíte, hrozí Vám pokuta až ve výši 50 tis. Kč. 

Je důležité, abyste pravidelně kontrolovali svou e-mailovou schránku, zašleme Vám na ní informace, pokud by se situace zásadně změnila.

 


Shrňme si tedy, jak budete postupovat:

 1. Máte-li sjednánu brigádu kdykoliv od 15. března 2021 a nemůžete-li doložit prodělané onemocnění Covid v posledních 90ti dnech, MUSÍTE absolvovat antigenní test.
 2. Objednáte se s dostatečným předstihem na jakémkoliv antigenním centru (nejste-li testován přímo na pracovišti).
 3. Absolvujete test a obdržíte jeho výsledek v písemné podobě (nezbytné údaje: příjmení a jméno, datum narození, datum provedení testu a jeho výsledek). Tento dokument odešlete na persea@persea.cz, originál předložíte nejpozději při výplatě.
 4. V případě, že test je negativní, můžete v následujících 7 dnech na brigádu (dokument máte vždy u sebe, hlídáte si jeho platnost!).
 5. V případě pozitivního výsledku neprodleně sdělíte tuto informaci na persea@persea.cz.
 6. Máte-li sjednánu další brigádu po vypršení platnosti svého dosavadního testu, zopakujete znovu postup uvedený od bodu 2 a dále.

 

Osobně jsem smutná z toho, jak Covid polarizuje naší společnost, jak mezi lidi vráží kůl, a i ti, kteří si rozuměli, najednou nenachází společnou řeč. Jak poslední rok ukázal, pandemii porazíme jen tak, že začneme sami u sebe. Pečujme proto důsledně o své vlastní zdraví, starejme se o sebe i své nejbližší, ale, prosím, berme ohledy i na ostatní. 

Děkuji Vám za vstřícné a odpovědné chování a přeji Vám všem pevné zdraví!

Iveta Jamborová

 

P.S. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici na persea@persea.cz.

A na závěr ještě užitečné odkazy:

 

 

 

Kontaktní adresa

 • Agentura PERSEA, spol. s r. o.
 • Velflíkova 6, 160 00 Praha 6
Všechny kontakty

Zákaznický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 17.00 hod.
 • info@persea.cz
 • Mobil: 603 873 271

Brigádnický servis

 • Po - Pá: 09.00 - 12.00 hod.
    13.00 - 17.00 hod.
  Výplatní hodiny: 10.00 hod. - 12.00 hod.
 • persea@persea.cz
 • Mobil: 603 804 573